*Lorris-29-08-20

Deze vlucht telt mee voor:   

Jonge duif 
Koningschap
Koppelwedstrijd VMEJ
Wefo-Cup

Hier komt de uitslag en het wedvlucht verslag te staan