Kampioenendag

De traditionele Show en Kampioenenhuldiging met feestavond zal plaatsvinden op

Zaterdag 17.10.2020 was de kampioenendag gepland, Deze hebben we op dit moment afgezegd, daar we niet weten hoe het verder gaat met de corona perikelen en onze liefhebbers behoren tot de risico groepen. We hebben daarom besloten deze te verplaatsen naar 16.10.2021, hopelijk kunnen we dan onze kampioenen huldigen.

in zaal Maaslandcentrum Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!