Kampioenendag

De traditionele Show en Kampioenenhuldiging met feestavond zal plaatsvinden op

zaterdagĀ 19 oktober 2019, aanvang 17.00 uur

in zaal Maaslandcentrum Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo.

ReserveerĀ deze datum alvast in uw agenda!