*Evenementen buiten Rayon

In 2021 zullen wij de volgende evenementen organiseren voor 
de leden van het Wefo Rayon en de leden van de Afdeling:

Keizerschap:
Hieraan kunnen deelnemen alle liefhebbers van het Wefo-rayon.
De inleg bedraagt € 10.00 per liefhebber, intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van Issoudun 20.05.21 a.s.
De verdeling is als volgt:
1e plaats € 130.00-2e plaats € 90.00-3e plaats € 40.00, dan volgen nog 4 maal 50 kg duivenvoer.
De vluchten voor dit Keizerschap zijn:

Issoudun 22/5-Argenton 5/6-Montlucon 19/6-Issoudun 3/7-La Souterraine 17/7-Ruffec 31/7.
Voor dit keizerschap tellen de 1e en 2e getekende duif plus de 1e geklokte duif.
Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

Grote Fond Middaglossing
:

08/6-11/6       975 km           St.Vincent
15/6-18/6       820 km           Bordeaux
29/6-02/7       830 km           Agen

06/7-09/7       950 km           Dax
27/7-30/7       790 km           Bergerac

Deze vluchten gelden voor de Marathon en Automarathon en Koppelwedstrijd..

Marathon van Limburg.
De inleg bedraagt € 10.00 per liefhebber.
Intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 08/6.
De inleggelden worden verdeeld onder de inschrijvers als volgt:
1e plaats € 150.00 2e plaats € 100.00 3e plaats € 50.00 vanaf de 4e plaats € 30.00.

Hiervoor tellen de 1e en 2e en 3e getekende duiven, dit zijn de eerste 3 duiven van de poulebrief en twee geklokte duiven.
Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

Koppelwedstrijd van Limburg:

Het inschrijfgeld bedraagt per ploeg € 10.00 per liefhebber.
De vluchten die hiervoor tellen zijn de vluchten St.Vincent-Bordeaux-Dax-Bergerac..
Intekenen mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 08/6
Naar gelang de deelname zulle we de verdeling bekend maken.

Voor deze Koppelwedstrijd tellen zoals bij de Marathon de 1e en 2e en 3e getekende duiven,
dit zijn de eerste 3 duiven van de poulebrief en twee geklokte duiven.
Winnaar is het koppel met de meeste scores en de meeste punten.

AUTOMARATHON VAN LIMBURG:
Als hoofdprijs wordt een AUTO ter waarde van € 8.500,00 uitgevlogen.
Bij overtekening prijzen van € 75.00 tot rest.
Bij niet voltekening van de Auto wordt de verdeling als volgt:
1e plaats 50% 2e plaats 25% 3e plaats 10% dan vanaf de vierde plaats prijzen van € 50.00.

Deelname is mogelijk door intekening aan deze Automarathon en wel als volgt:
Intekenen mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 08.06
Bij Inleg € 10.00 telt alleen de 1e getekende en de 1e geklokte duif.
Bij Inleg € 25.00 telt de 1e of 2e getekende en de 1e geklokte duif.
Bij betaling van € 25.00 heeft u dus 3 kansen voor een maximale score
van 2 prijzen. Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

Extra Ere Prijzen:

De inleg bedraagt € 15.00 per liefhebber. Alleen diegene die hiervoor intekenen 
komen in aanmerking voor de extra ere prijzen. Hieraan kunnen alle liefhebbers 
van de Afdeling Limburg deelnemen.

De vluchten hiervoor zijn: 
Issoudun 22/5-Argenton 5/6-Lorris 12/6-La Souterraine 17/7-Melun 14/8.
Voor deze wedvluchten maken wij gebruik van de uitslag van de Afdeling Limburg.

St.Vincent 11/6-Bordeaux 18/6-Agen 02/7-Dax 09/7-Bergerac 30/7. 
Voor deze wedvluchten maken wij gebruik van de uitslag van Wefo Limburg.