*Havens-prijzen

Hieronder staan de winnaars van de zakken duivenvoer geschonken door de Firma Havens uit Vierlingsbeek op de vluchten van de Morgen en Middaglossing.

Deze prijzen worden uitgereikt op de kamipoenendag 15.10.2016 a.s.

in Maaslandcentrum Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo.

 

Valence                            06-06-2016 Bergerac                                    02.07.16
1e  Comb. A. en P. Denoy Vijlen 1e  W. Lemmens Maastricht
2e  W. Schaefer Roermond 2e  P. Jennekens Spaubeek
3e  J. Thijssen Kessel 3e  Th. Wolfs Maria-Hoop
4e  H. Tubee Thorn 4e  Van Wersch-Hengelbroc Wittem
Cahors                                   23-07-16 Limoges                                     06-08-16
1e   J. Quaden Landgraaf 1e   L. Dautzenberg Kerkrade
2e   J. Hausoul Heyenrath 2e   Jo Hendriks en Zn. Nijswiller
3e   Jos Martens Stein 3e   M. Hendrix  Broekhuizenvorst
4e   Smeets-Penris Urmond 4e  H. Winkens Itteren
Eindstand Morgenlossung  
1e    Jan Stevens Schinveld  
2e    Michael Schmell Huckelhoven  
3e    W. Schaefer Roermond  
Bordeaux                              24-06-16 Agen                                           15-07-16
1e  P. Croonen Munstergeleen 1e   Comb. J.Vullers en Zn. Roggel
2e  Ton Meuffels Einighausen 2e   L. Verstraeten  Echt
3e  R. Muytjens Ubacsberg 3e   W. Stiel Arcen
4e  J. Habets Heerlen 4e   Kurvers-de Weerd Hulsberg
Eindstand Middaglossing  
1e  Kurvers-de Weerd Hulsberg  
2e  L. Verstraeten Echt  
3e  A.H. van Lumich Maria-Hoop