*Evenementen buiten Rayon

In 2017 zullen wij de volgende evenementen organiseren voor
de leden van het Wefo Rayon en de leden van de Afdeling:

Keizerschap:
Hieraan kunnen deelnemen alle liefhebbers van het Wefo-rayon.
De inleg bedraagt € 10.00 per liefhebber, intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van Issoudun 25.05.17

De verdeling is als volgt:
1e plaats € 135.00-2e plaats € 90.00-3e plaats € 45.00, dan volgen nog 4 maal 50 kg duivenvoer.

De vluchten voor dit Keizerschap zijn:
Issoudun 27/5-Argenton 10/6-Mont Lucon 24/6-La Souterraine 8/7-Chateauroux 22/7.
Voor dit keizerschap tellen de 1e en 2e getekende duif plus de 1e geklokte duif.
Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.
Van deze 5 wedvluchten tellen de 4 beste resultaten.

Grote Fond Middaglossing:

13/6-16/6 975 km St.Vincent
20/6-23/6 830 km Agen
04/7-07/7 960 km Dax
12/7-15/7 820 km Bordeaux
25/7-28/7 785 km Bergerac

Deze vluchten gelden voor de Marathon en Automarathon en Koppelwedstrijd, waarbij opgemerkt dat bij de koppelwedstrijd ook de vluchten van de morgen lossing tellen.

Marathon van Limburg.
De inleg bedraagt € 15.00 per liefhebber.
Intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 13.06.
De inleggelden worden verdeeld onder de inschrijvers als volgt:
1e plaats € 220.00 2e plaats € 130.00 3e plaats € 100.00 vanaf de 4e plaats € 40.00.

Hiervoor tellen de 1e en 2e en 3e getekende duiven, dit zijn de eerste 3 duiven van de poulebrief en twee geklokte duiven. Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

Koppelwedstrijd van Limburg:

Het inschrijfgeld bedraagt per ploeg € 10.00 per liefhebber.
De vluchten die hiervoor tellen zijn de vluchten St.Vincent-Agen-Dax-Bordeaux-Bergerac middag lossingen en Bergerac-Cahors morgen lossing.
Intekenen mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 13.06.
Naar gelang de deelname zulle we de verdeling bekend maken.
Voor deze Koppelwedstrijd tellen zoals bij de Marathon de 1e en 2e en 3e getekende duiven,
dit zijn de eerste 3 duiven van de poulebrief en twee geklokte duiven.
Winnaar is het koppel met de meeste scores en de meeste punten.

AUTOMARATHON VAN LIMBURG:
Als hoofdprijs wordt een AUTO ter waarde van € 8.500,00 uitgevlogen.
Bij overtekening prijzen van € 45.00 tot rest.
Bij niet voltekening van de Auto wordt de verdeling als volgt:
1e plaats 50% 2e plaats 25% 3e plaats 10% dan vanaf de vierde plaats prijzen van € 75.00.

Deelname is mogelijk door intekening aan deze Automarathon en wel als volgt:
Intekenen mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 13.06.
Bij Inleg € 25.00 telt alleen de 1e getekende en de 1e geklokte duif.
Bij Inleg € 45.00 telt de 1e of 2e getekende en de 1e geklokte duif.
Bij betaling van € 45.00 heeft u dus 3 kansen voor een maximale score
van 2 prijzen. Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

De Runnerup-Cup: deze wordt vervlogen over de vluchten Limoges 4/6-Bergerac 1/7-Cahors 22/7-Bergerac 05/8.
Hieraan kunnen alle liefhebbers van de afdeling deelnemen.

De inleg bedraagt € 10.00 per liefhebber. Intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van Limoges 2/6
De inleggelden worden onder de inschrijvers verdeeld:
1e € 150.00-2e € 100.00-3e € 50.00 dan prijzen van € 25.00.
Hiervoor tellen de 1e en 2e getekende duiven en de 1e geklokte duif.
Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

3 Runnerup-Cup kampioenen.
3 Duifkampioenen over deze vluchten, hiervoor tellen 3 van de 4 vluchten.
3 Jarige duifkampioenen: hiervoor tellen 3 van de 4 vluchten/
(de punten voor dit kampioenschap halen wij uit de uitslaglijst van deze vluchten, wij maken nadat de lijsten klaar zijn een aparte lijst voor de puntentelling voor dit jarige kampioenschap. )

Extra Ere Prijzen:

De inleg bedraagt € 15.00 per liefhebber. Alleen diegene die hiervoor intekenen
komen in aanmerking voor de extra ere prijzen. Hieraan kunnen alle liefhebbers
van de Afdeling Limburg deelnemen.

De vluchten hiervoor zijn:
Issoudun 27/5-Lorris 17/6-Mont Lucon 22/06-Chateauroux 22/7-Melun 12/8.
Voor deze wedvluchten maken wij gebruik van de uitslag van de Afdeling Limburg.

St.Vincent 16/6-Bergerac 1/7-Dax 7/7-Cahors 22/7-Bergerac 28/7.
Voor deze wedvluchten maken wij gebruik van de uitslag van Wefo Limburg.