*Evenementen buiten Rayon

In 2018 zullen wij de volgende evenementen organiseren voor
de leden van het Wefo Rayon en de leden van de Afdeling:

Keizerschap:
Hieraan kunnen deelnemen alle liefhebbers van het Wefo-rayon.
De inleg bedraagt € 10.00 per liefhebber, intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van Issoudun 24.05.18

De verdeling is als volgt:
1e plaats € 135.00-2e plaats € 90.00-3e plaats € 45.00, dan volgen nog 4 maal 50 kg duivenvoer.

De vluchten voor dit Keizerschap zijn:
Issoudun 26/5-Argenton 9/6-Montlucon 23/6-La Souterraine 7/7-Chateauroux 21/7.
Voor dit keizerschap tellen de 1e en 2e getekende duif plus de 1e geklokte duif.
Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

Grote Fond Middaglossing:

12/6-15/6 975 km St.Vincent
19/6-22/6 820 km Bordeaux
03/7-06/7 960 km Dax
10/7-13/7 830 km Ageb
24/7-27/7 785 km Bergerac

Deze vluchten gelden voor de Marathon en Automarathon en Koppelwedstrijd, waarbij opgemerkt dat bij de koppelwedstrijd ook de vluchten van de morgen lossing tellen.

Marathon van Limburg.
De inleg bedraagt € 15.00 per liefhebber.
Intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 12.06.
De inleggelden worden verdeeld onder de inschrijvers als volgt:
1e plaats € 220.00 2e plaats € 130.00 3e plaats € 100.00 vanaf de 4e plaats € 40.00.

Hiervoor tellen de 1e en 2e en 3e getekende duiven, dit zijn de eerste 3 duiven van de poulebrief en twee geklokte duiven. Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

Koppelwedstrijd Marathon Middaglossing:

Het inschrijfgeld bedraagt per ploeg € 10.00 per liefhebber.
De vluchten die hiervoor tellen zijn de vluchten St.Vincent-Bordeaux-Dax-Agen-Bergerac.
Intekenen mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 12.06.
Naar gelang de deelname zulle we de verdeling bekend maken.
Voor deze Koppelwedstrijd tellen zoals bij de Marathon de 1e en 2e en 3e getekende duiven,
dit zijn de eerste 3 duiven van de poulebrief en twee geklokte duiven.
Winnaar is het koppel met de meeste scores en de meeste punten.

AUTOMARATHON VAN LIMBURG:
Als hoofdprijs wordt een AUTO ter waarde van € 8.500,00 uitgevlogen.
Bij overtekening prijzen van € 45.00 tot rest.
Bij niet voltekening van de Auto wordt de verdeling als volgt:
1e plaats 50% 2e plaats 25% 3e plaats 10% dan vanaf de vierde plaats prijzen van € 75.00.

Deelname is mogelijk door intekening aan deze Automarathon en wel als volgt:
Intekenen mogelijk tot en met het inkorven van St.Vincent 12.06.
Bij Inleg € 25.00 telt alleen de 1e getekende en de 1e geklokte duif.
Bij Inleg € 45.00 telt de 1e of 2e getekende en de 1e geklokte duif.
Bij betaling van € 45.00 heeft u dus 3 kansen voor een maximale score
van 2 prijzen. Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

De Runnerup-Cup: deze wordt vervlogen over de vluchten Limoges 3/6-Bergerac 30/6-Cahors 21/7-Bergerac 04/8.
Hieraan kunnen alle liefhebbers van de afdeling deelnemen.

De inleg bedraagt € 10.00 per liefhebber. Intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van Limoges 1/6
De inleggelden worden onder de inschrijvers verdeeld:
1e € 150.00-2e € 100.00-3e € 50.00 dan prijzen van € 25.00.
Hiervoor tellen de 1e en 2e getekende duiven en de 1e geklokte duif.
Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.

3 Runnerup-Cup kampioenen.
3 Duifkampioenen over deze vluchten, hiervoor tellen 3 van de 4 vluchten.
3 Jarige duifkampioenen: hiervoor tellen 3 van de 4 vluchten/
(de punten voor dit kampioenschap halen wij uit de uitslaglijst van deze vluchten, wij maken nadat de lijsten klaar zijn een aparte lijst voor de puntentelling voor dit jarige kampioenschap)

Koppelwedstrijd Grote Fond Morgenlossing:

Het inschrijfgeld bedraagt per ploeg € 10.00 per liefhebber.
De vluchten die hiervoor tellen zijn de vluchten Limoges-Bergerac-Cahors-Bergerac..
Intekenen mogelijk tot en met het inkorven van Limoges 01.06.
Naar gelang de deelname zulle we de verdeling bekend maken.
Voor deze Koppelwedstrijd tellen zoals bij de Marathon de 1e en 2e en 3e getekende duiven,
dit zijn de eerste 3 duiven van de poulebrief en twee geklokte duiven.
Winnaar is het koppel met de meeste scores en de meeste punten.

Extra Ere Prijzen:

De inleg bedraagt € 15.00 per liefhebber. Alleen diegene die hiervoor intekenen
komen in aanmerking voor de extra ere prijzen. Hieraan kunnen alle liefhebbers
van de Afdeling Limburg deelnemen.

De vluchten hiervoor zijn:
Issoudun 26/5-Gien 13/6-Montlucon 23/06-Chateauroux 21/7-Melun 11/8.
Voor deze wedvluchten maken wij gebruik van de uitslag van de Afdeling Limburg.

St.Vincent 15/6-Bergerac 30/6-Dax 6/7-Cahors 21/7-Bergerac 27/7.
Voor deze wedvluchten maken wij gebruik van de uitslag van Wefo Limburg.