*Start-Koningschap op Charleville

Koningschap 2018:
Hieraan kunnen deelnemen alle liefhebbers van het Wefo-Rayon, de inleg bedraagt
€ 5.00 per liefhebber, intekenen is mogelijk tot en met het inkorven van
Charleville 13.04.18

De verdeling is als volgt:
1e plaats € 70.00     2e plaats € 50.00       3e plaats € 30.00
dan volgen er nog 4 maal  50 kg duivenvoer.

De vluchten voor dit Koningschap zijn:
De vluchten van de Vitesse-Midfond en Jonge duiven.

Voor dit koningschap tellen de 1e en 2e getekende duif plus de 1e geklokte duif. Winnaar is diegene met de meeste scores en de meeste punten.
Van deze 19 wedvluchten tellen de beste 16 resultaten.

Klik hier op het intekenformulier vul dit in en klik dan op verzenden.